.

 

Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

Den senaste perioden har inneburit stora förändringar när det gäller idrott och fysisk aktivitet – allt från inställda mästerskap på högsta nivå och permitterade personer inom elitidrotten, till att träningar har ställts in eller förändrats. Kanske har till och med våra fysiska aktivitetsmönster ändrats. Den här nya situationen och de erfarenheter som görs är viktiga att dokumentera och på sikt analysera. Därför vill vi ge dig som är idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik, supporter och dig som har tankar om vår fysiska aktivitet möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner. Vad händer med idrott och fysisk aktivitet under våren 2021 och vad tänker du om detta? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? På vilka olika sätt belyser situationen idrottens och den fysiska aktivitetens roll och betydelse i samhället?

Du delar med dig av dina erfarenheter genom att först samtycka till medverkan och därefter klickar du på ”nästa sida”. Då kommer du till formuläret. Din text skickas sedan in genom att du klickar på ”skicka nu”. Du som svarar måste vara 15 år eller äldre.

Alla bidrag är välkomna: de kan vara längre eller kortare, skildra enskilda händelser eller processer och de kan vara skrivna som sammanhängande text eller i punktform. 

Utöver de berättelser ni skickar in skulle vi gärna vilja prata med några av er och ni som är intresserade av att bli kontaktade för en telefonintervju kan uppge detta i formuläret. 

Din medverkan i form av berättelser och/eller intervjuer sker anonymt. Materialet kommer att användas som underlag i forskning som tar sikte på att förstå och ta lärdom av de erfarenheter som görs av er i syfte att öka kunskapen om hur Covid-19 påverkat idrotten och fysisk aktivitet.

Tack för din medverkan!

Susanna Hedenborg, Professor i Idrottsvetenskap, Malmö universitet (kontaktperson)

Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet

Annika Rosén, Fil dr, Malmö universitet

Aage Radmann, Fil dr, Malmö universitet

Alexander Jansson, doktorand, Malmö universitet

 

Samtycke för personuppgifter

I de fall de insamlade uppgifterna utgör personuppgifter, antingen du lämnar dina kontaktuppgifter eller ifall de lämnade uppgifterna är så begränsande att en enskild individ kan identifieras, så behandlas uppgifterna endast av Malmö universitet för forskning av allmänt intresse. Uppgifterna kommer att behandlas som personuppgifter fram till 1 januari 2022 varefter de antingen kommer att raderas eller anonymiseras. Du som delgett personuppgifter kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Susanna Hedenborg susanna.hedenborg@mau.se eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.

1.
Jag samtycker till att delta i studien och att forskning behandlas på det sätt som beskrivs ovan
Den här frågan är obligatorisk